Η δημιουργία ενός οργανισμού που θα παρέχει, σε κάθε ενδιαφερόμενο, υπηρεσίες επικοινωνιών, εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας και εφαρμογές τεχνολογίας υψηλών προδιαγραφών.

Όραμα μας, μέσα από τη συνεχή αναζήτηση και ανάπτυξη, είναι η δημιουργία καινοτόμων μορφών επικοινωνίας, τόσο για επιχειρήσεις όσο και για τον ίδιο τον καταναλωτή.