Χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα δίκτυα και τρόπους, παρέχουμε υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (SMS,MMS,WAP,INTERNET κ.α.) τόσο σε εταιρικούς πελάτες (B2B) όσο και στον τελικό καταναλωτή (B2C)