Ενημέρωση και ψυχαγωγία

Χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα δίκτυα και τρόπους, παρέχουμε υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (SMS,MMS,WAP,INTERNET κ.α.) τόσο σε εταιρικούς πελάτες (B2B) όσο και στον τελικό καταναλωτή (B2C)

Τηλεφωνικά Κέντρα

Μέσα από το δίκτυο συνεργατών μας, είμαστε σε θέση να παρέχουμε σε κάθε επιχείρηση το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης που χρειάζεται για να αναβαθμίσει άμεσα την επαφή της με τους πελάτες της.

Εφαρμογές Ενδοεταιρικής Επικοινωνίας

Η άμεση και ακέραιη επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και τους συνεργάτες σας είναι αναγκαία. Η Teligron Communications σας παρέχει εφαρμογές ενδοεπικοινωνίας με σκοπό την αμεσότητα και της διακριτικότητα της εταιρικής σας επικοινωνίας.

Διαφημιστικές Καμπάνιες

Κάνοντας χρήση των υποδομών της Teligron Communications μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας διαφημιστική καμπάνια μέσω SMS,MMS με στόχο πάντα την διαφήμιση των υπηρεσιών ή των προϊόντων σας.