Κάνοντας χρήση των υποδομών της Teligron Communications μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας διαφημιστική καμπάνια μέσω SMS, MMS με στόχο πάντα την διαφήμιση των υπηρεσιών ή των προϊόντων σας.