Η άμεση και ακέραιη επικοινωνία ανάμεσα σε εσάς και τους συνεργάτες σας είναι αναγκαία. Η Teligron Communications σας παρέχει εφαρμογές ενδοεπικοινωνίας με σκοπό την αμεσότητα και της διακριτικότητα της εταιρικής σας επικοινωνίας.